Menu   -∞-    Semináře   -∞-   Kniha   -∞-   Symboly Světla   -∞-   Gesta Grálu   -∞-   Galerie   -∞-   Odkazy  -∞-   Kontakt
     

 
  Výklad         Blaník   

 
  Symboly světla - poslové planet
 
    Změna - zasvěcení bleskem a zchlazení vodou
Rázná změna, opuštění starých vzorců chování, osudová změna. Meč osudu přesekává vše nepotřebné a otevírá nové možnosti růst. Změna je důležitá, změna je pohyb života. Dává možnost zapomenout, opustit vše co brzdí na cestě Poznání.
 
   
Touha - vášeň bez chtíčů, vitalita, stabilita v pohybu, milostná alchymie
Existuje oheň který napálí, vzniká spojením dvou protikladů tepla (pohyb) a zimy (zastavení). Touha je spojení ženské a mužské energie. Alchymií přirozené vášně, vytváříme dar který nás vynáší dál a dál, k hlubšímu porozumění lásky. Zažijte mystérium milostné alchymie.
 
Hojnost - prázdný ale přeci plný, umění přijímat a dávat, řeka hojnosti, splývání
Hojnost je muška zlatá, neustále létá a chytit jí, to chce pozornost. Hojnost neznamená hrabat a ani být chudý, ale mít tolik kolik právě potřebuji. Zlatá střední cesta učí nelpět, umění štědrosti. Plout s proudem a umožnit novým darům, aby vstoupily do života. Zde je pohár hojnosti vždy plný a prázdný. Dobrá rada nad zlato, buďte jako nic ale přeci všechno.
    Dokončení - symbol koruny, funkčnost,
Dům je hotov až když se dokončí, jinak ztrácí svojí funkci. Posvátná pečeť završí určitou etapu vývoje. Dává všemu co vytváříme funkci-smysl. Ale pozor, dokončení není jen cíl, ale i začátek nových projektů. Vnímejte svojí cestu z pohledu dokončení. Najděte míru dokončení.
 
    Tvořivost - spřádání nitek možností, předení, tkaní
Tvořivost je nástroj obrazotvornosti. Umění tvorby, tvořivosti se učíme už od ne paměti. Myšlenky a emoce vytvářejí život. Naučte se s nimi zacházet a objevte tvořivý obraz vesmíru. Naleznete nespočet variací jak žít svůj život. Buďte semínkem, které nese nové nápady pro růst. Věřte, že tvořivost je nástroj tvorby, spřádající cesty vašeho života.
 
    Disciplína
Disciplína je forma pružnosti, možnosti kdykoliv zareagovat jak potřebujete. Ano disciplína zpevňuje charakter osobnosti, silou charisma pak působí na své okolí. Disciplína udržuje osobnost v pružném stavu, v přirozené ochraně. Díky ní jsme schopni překonat jakoukoliv překážku.
 
    Srdečnost
Umění vytvářet smysluplné vztahy. Srdečnost je otevřené jednání, svobodný pohled na všechny vztahy. Tanec otevřeného srdce osvobozující od spárů strachu. Otevřete se a srdečně přijímejte vztahy duše. Vaše duše vytváří vztahy pro poznání lásky. Srdečnost přináší novou atmosféru do řešení veškerých vztahů. Je klíčem k objevení opravdového přátelství. Proto je zde srdečnost důležitá, napomáhá k citové svobodě.
Stín – pocit osamění, nikdo mi nepomůže jsem na všechno sám/sama
 
    Stavitel - konstruktivista, tensegrita, posloupnost, co-indicie
Každý projekt potřebuje stavitele, jeho umění je vnášet do tvorby přirozený řád. Vnímejte posloupnost vašeho života. Naučte se svůj život uspořádávat, najdete tak spousty síly a času. Aby jste mohly vybudovat chrám celistvosti, je zapotřebí začít od základů. Staňte se stavitelem a uspořádejte si svůj život. Vnímejte co je pro vás opravdu důležité a co ne.
Stín - ztráta posloupnosti, nevíme kde začít, s tím jsem nepočítal!, neschopnost najít vnitřní řád
 
    Ponaučení - klíč do podsvětí, stín ukazuje cestu, sebereflexe,
Vezměte do ruky klíč a do druhé odvahu, vstupte do světa stínů a objevte čeho se bojíte. Ve světě stínů žijí naše potlačované strachy. Je to naše 13 komnata… Ale nic naplat, každý tam musí. Je to důležité, vznikají tím životní zkušenosti potřebné pro růst. Nenechte se ovládat strachem, vyneste ho na světlo kde končí jeho moc. Bojíme se jen toho co neznáme.
 
    Intuice - jemnocit, empatie, v cítění, jemnocit
Vaše vědomí pluje na vesmírném moři možností, díky intuici nacházíte přesně to, co doopravdy potřebujete. Jemnocit nás učí poznávat své okolí a sledovat přirozený proud života. Upozorňuje na všechno důležité. Vnímejte přirozený proud života, vedoucí k porozumění celistvosti. Mi lidé máme svobodnou volbu ovlivňující všechny životy. Proto bychom měli být více vnímavý, více uvážit své rozhodnutí.
Stín -
 
    Osvobození - kapitulace pozemského, odpoutání, záblesk osvícení, rozšířené vědomí
Překonejte hranice svého Já, osvoboďte se od očekávání a pohleďte do záblesků osvícení, chvilkového prozření. Tento stav osvětluje dříve nejasné otázky, ale jen přes prožitek rozšířeného vnímání. Nechte své Já navrátit k celistvému životu.
 
    Sjednocení - vertikála, jak nehoře tak dole, nebe na zemi a země na nebi
Pilíř sjednocení udržuje spojení vertikálních polarit, naše energetická centra dosahují vertikální aktivace. Mystická 7 nás uvádí do přímé prozřetelnosti, jsme součástí celku. Učíme se neoddělovat od dějů pozemských i nebeských. Objevujeme své poselství, nacházíme své místo v evoluci svobodné spolupráce.
 
    Uplatnění - jak uvnitř mě tak okolo mě, stejné přitahuje stejné
Práh, na kterém dokončujeme své poselství, uplatněním završíme cestu svobodné spolupráce. Práh je přechodem do jiné existence, do porozumění celistvosti. Díky uplatnění začínáme chápat smysl života.
 
    Svobodná spolupráce - svobodné společenství, celistvé prožívání existence
Tam kde je plné vědomí, je i střed existence. Vše co děláme nás naplňuje celistvostí.
 
         
    Křest - přijmutí svého přirozeného Já, naší podstaty  
    Nový věk - přijmutí nové epochy lidství  
         
desing :: makak inc.