Menu   -∞-    Semináře   -∞-   Kniha   -∞-   Symboly Světla   -∞-   Gesta Grálu   -∞-   Galerie   -∞-   Odkazy  -∞-   Kontakt
     
    Předmluva         Pečeť 2012         Úryvky         Techniky         Obsah  


Obsah knihy - stále doplňuji

Poselství Centrálního Slunce

Elfí královna
Andělé světla
Strážci Geometrie
Lesní královna
Vodní bytosti
Ohnivé bytosti
Vzdušné bytosti
Zemské bytosti
Prvotní svár
Cesta do nové Země

Vědomí existence
Odkud pochází naše vědomí
Pohádka o stvoření světa
Mystérium rozdělení celistvosti
Návrat k celistvosti, epochy
Přirozenost, vědomé bytí – praktikum

Interakce a poselství Evoluce
Interakce a čas – smysl lineárních a cyklických dějů
Vědomí a superpozice
Elementy existence – vzduch, oheň, voda, země
Aktivace, cvičení, meditace a praktikum

Společenství
Společenství a jeho smysl
Poselství a kolektivní vědomí
Aktivace, cvičení, meditace a praktikum

Syntéza vědomí
Porozumění a dimensionalita
Transformace pokřivených vztahů ve společenství
Praktikum

Energo-systém
Transformace energetických center
Čakry a spojnice - spirála a kříž
Vědomí energie - práce s energií
Aktivace a synchronizace – praktikum

Chrám srdce a Kámen Mudrců

Krystal srdce
Geometrie Chrámu srdce
Posvátná alchymie, zkoumání projevů existence
Aktivace, cvičení, meditace a praktikum

Cesta Duše
Symboly Světla - transformační krajinné energie
Kolektivní vědomí planety – osobnost duše
Výklad a praktikum

Cesta Ducha

Osobnost ducha
Nástroje Grálu Poznání
Energetická Gesta
Výklad a praktikum

Cesta Těla
Hmotný projev existence
Lidské systémy – Tělo jako encyklopedie všeho
Výklad archetypů, aktivace - praktikum

Posvátná ceremonie
Základy ceremonie – smysl rituálu
Elementární portál
Mystérium slov

Chrám Poznání
Zasvěcení a chrám Poznání
Klíče k moudrosti
Praktikum

Závěr


desing :: makak inc.