Menu   -∞-    Semináře   -∞-   Kniha   -∞-   Symboly Světla   -∞-   Gesta Grálu   -∞-   Galerie   -∞-   Odkazy  -∞-   Kontakt
     
    Předmluva         Pečeť 2012         Úryvky         Techniky         Obsah  


Předmluva

Celý náš život je obklopen velkým tajemstvím. Proč jsme? Jaký je smysl života? Otázky doprovázející odvěké lidství. Zastavme se na chvíli, opusťme každodenní shon. Zaposlouchejme se do nitra své bytosti, kdo doopravdy jsme a co je náš pravý smysl života. Hvězdný poutníku, vejdi do nitra svého srdce, najdeš tam odpověď na všechny své otázky. Neváhej a obnov svou opravdovost, svou přirozenou podstatu existence. Skrze porozumění  života nacházíš svou vnitřní svobodu, vejdi do nového věku „svobodné spolupráce“.Staň se součástí vývoje, plnohodnotným stvořitelem.

Vnímejte působení vnějších a vnitřních vesmírů, prožívej osobní proměnu, cestu Poznání. Narozením na planetě Zemi se přirozeně vydáváme na svobodnou cesta Poznávání, kde cílem je snoubení vnitřních a vnějších dějů. Naše pravé já nás uvádí do smysluplného směru, předurčení. Přirozeně touží po návratu k celistvosti, k obnově prvotního společenství. Každé zrození, má svůj důležitý potenciál, svoje ponaučení. Tímto pozvedáme svou osobnost a vydáváme se na cestu porozumění, kde pokora nás uvádí do řad Celistvosti. Individuální zkušenost je v rámci celku velice důležitá, je pojítkem, prahem pro obnovu celistvosti.

Přijměte tedy novou roli spolutvůrce, poznejte co doopravdy znamená svobodná spolupráce. Pomozte posílit osobním růstem kolektivní vědomí planety i celého vesmíru. Naše kosmologická epocha přináší volání po prvotním společenství, právě skrze svobodné individuální poznání. Lidstvo prochází tímto prahem Poznání, vybízí k posunu ve všech úrovních lidství. Uvědomte si důležitost svého poselství, zařaďte se do řad tvorby celistvého poznání.desing :: makak inc.